اكسيژن(O2) اكسيژن در دما و فشار استاندارد به صورت گاز است كه حاوي دو اتم اكسيژن به فرمول شيميايي O2 و وزن مولکولی 31.9988 گرم بر مول می باشد. اكسيژن تقريبا 21 درصد از حجم هوا را تشكيل مي‌دهد. جرم حجمی آن تقریبا 1/1 و نقطه جوش اين گاز در حدود 183- درجه سانتیگراد مي‌باشد. اكسيژن از طريق فرآيندهاي تفكيك هوا كه در آن از تكنولوژي‌هاي جذب سطحي، تقطير و آبگونه‌ سازي استفاده مي‌شود، حاصل شده است. اكسيژن مي‌تواند هم در حالت گاز و هم در حالت مايع برودتي ذخيره و حمل شود.

کاربرد های عمده این گاز در صنایع استیل و فلزی، متالورژی غیر آهنی مانند صنایع شیشه سازی، صنایع شیمیایی، صنایع آب و فاضلاب، مصارف نظامی، هوانوردی و فضایی، کاربردهای پزشکی، بیمارستانی و غواصی می باشد.در سده ۱۹ اکسیژن معمولاً با اکسید نیترات ترکیب شده و اثر تسکین دهنده از خود نشان می داد. اکسیژن مایع ، واکنشهای اکسید شدن را به‌علت غلظت زیاد اکسیژن تا حد انفجار تسریع می‌کند. به همین دلیل باید از برقراری تماس اکسیژن مایع با موادی که در هوا می‌سوزند یا محترق می‌شوند، جلوگیری کرد. مخزنهای کرایوژنی ، مخصوص نگهداری اکسیژن مایع در واقع بطریهایی با جدار خلاء زیاد شبیه فلاسکهایی است که برای نگهداری سوپ یا چای داغ بکار می‌روند. این نوع مخزنها را در خارج بیمارستانها ، مراکز صنعتی ، روی قطارها و حتی کشتی‌های اقیانوس پیما می‌توان دید.