نیتروژن

نیتروژن مایع و گاز(LN2)

مشخصات

نیتروژن مایع : واحدهای تولیدی این شرکت می توانند با دارا بودن 5 خط تولید نوسانی با تنظیم برنامه تولید نیتروژن مایع و 2 خط تولید ثابت، روزانه تقریبا به میزان 60000 کیلوگرم نیتروژن مایع با دو نوع خلوص99.9999%(گرید 6) و 99.99% (گرید 4) طبق تست اندازه گیری اروپایی systech تولید نمایند.

 نیتروژن گازی: واحد شارژ نیتروژن گازی این شرکت توان روزانه شارژ 700 عدد سیلندر 40 لیتری استاندارد با فشار 150 بار و خلوص 99.99% را دارد.

(این شرکت توان شارژ داخلی و ارائه سیلندر وارداتی با خلوص مورد درخواست مشتریان خود را نیز دارد.)