آرگون مایع و گاز(LAr)

آرگون مایع و گاز(LAr)

مشخصات

  آرگون مایع : این شرکت با در دست داشتن بهره برداری از مآخذ تولید مشخص، توان تامین روزانه 12000 کیلوگرم آرگون مایع را با خلوص 99.99% دارا می باشد.

  آرگون گازی: واحد شارژ آرگون گازی این شرکت توان روزانه شارژ 400 عدد سیلندر 40 لیتری استاندارد با فشار 150 بار و خلوص 99.99% را دارد.

(این شرکت توان شارژ داخلی و ارائه سیلندر وارداتی با خلوص مورد درخواست مشتریان خود را نیز دارد.)