گاز کربنیک مایع (LCO2)

گاز کربنیک مایع (Co2 مایع)

مشخصات

CO2 مایع : واحد تولید گاز کربنیک مایع این شرکت توان تامین روزانه 20000 کیلوگرم گاز کربنیک مایع با خلوص بسیار بالای 99.996%، بدون آب و روغن و از طریق استحصال CO2 از گاز پاک را دارد که نوع بسته بندی آن به دو صورت تانکرهای بزرگ 7000 تا 20000 کیلوگرمی و سیلندرهایی با شارژ 20 کیلوگرم می باشد.