اکسیژن

مشخصات

 اکسیژن مایع : واحد های تولیدی این شرکت می توانندبا وجود 5 خط تولید نوسانی با تنظیم برنامه تولید اکسیژن مایع، تقریبا روزانه به میزان 40000 کیلوگرم اکسیژن مایع با خلوص بسیار بالای 99.98% را طبق تست اندازه گیری اروپایی systech تولید نمایند.

 اکسیژن گازی: واحدهای گازی این شرکت با 3 خط جداگانه تولید گاز اکسیژن تقریبا به صورت روزانه توان شارژ 1500 عدد سیلندر 40 لیتری استاندارد اکسیژن را با فشار 150 بار و خلوص تقریبی 99.9% با مهر استاندارد ملی ایران را دارا می باشد.

(این شرکت جهت مصارف آزمایشگاهی و حساس نیز سیلندر وارداتی اکسیژن با خلوص 99.999% را برای مشتریان خود تامین می نماید.)